TSO


tso

Overblijven.

AANMELDEN / AFMELDEN VAN UW KIND:

U kunt uw kind aan- of afmelden tot 08:00 uur op de betreffende schooldag, via het volgende e-mailadres:

                                     obdesingel@hotmail.com

Let op! aanmelden via de gewone schoolmail kan niet !

Eerder aan- of afmelden kan natuurlijk ook!
Heeft u geen email of kan het kind door een andere reden niet op tijd via email aan- of afgemeld worden, dan kunt u de school hiervoor bellen, tel.: 010-4746379
s.v.p. bellen tussen 08.15 uur en 08.45 uur.

Op De Singel is een gelegenheid tot overblijven van de leerlingen. Dit is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:15 tot 13:15 uur.
Hierop is een reglement van toepassing.

Voor de directe zorg van de overblijfgelegenheid is een overblijfcommissie samengesteld
bestaande uit:
Carola Kuhlman  010-4750735 en Hiske de Koning 06-21224743

Zij worden bijgestaan door een team van overblijfmoeders.

Er is een maximum van 10 overblijfkinderen per overblijfkracht. Het aantal overblijfkrachten is
minimaal 2.
Het directe toezicht en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken berust bij de overblijfkrachten, onder leiding van de commissie.

Voor het gebruik van medicijnen kan de commissie geen verantwoordelijkheid dragen. Tevens is de overblijf niet aansprakelijk te stellen voor zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke eigendommen.
Voor eten en drinken dienen ouders/verzorgers zelf te zorgen. Dit wordt niet door school verstrekt.

Indien het gedrag van het kind daartoe aanleiding geeft, vindt er overleg plaats met de leerkracht en/of de schoolleiding. In een uiterst geval kan de schoolleiding na contact met de ouders/verzorgers, een leerling voor bepaalde tijd van de overblijfgelegenheid uitsluiten.

Het is aan te bevelen, dat u de brooddoosjes en de bekers van uw kind voorziet van naam.

 

INSCHRIJVEN EN KAARTVERKOOP

Het inschrijven voor de overblijf en de aankoop van overblijfkaarten moet vooraf worden gedaan. Dit kan via mail: obdesingel@hotmail.com

Betaling kan dan:
♦ per bank, rekeningnr NL 72 INGB 0006991454 t.n.v. Overblijfcommissie de Singel.
(Dit duurt ongeveer 8-10 dagen). Graag naam en klas van uw kind vermelden.
♦ 2 maal per jaar d.m.v. halfjaarkaart.
♦ U kunt uw kind op vaste dagen of incidenteel over laten blijven.

De kaart is persoonsgebonden, elk kind heeft een eigen kaart.
De kinderen dienen met een geldige kaart op de overblijf te komen.
Bij overblijven zonder geldige kaart wordt dubbel tarief berekend, tenzij er binnen 2 weken een overboeking
bij ons binnen is en de nog niet betaalde overblijfbeurten kunnen worden afgeschreven.
Men dient zelf toezicht te houden op de geldigheid van de kaart.
Indien er een achterstand is met de betalingen kan uw kind geweigerd worden op de overblijf.

Mocht uw kind zijn uitgeschreven als gevolg van een te late betaling (zie reglement), dan wordt bij opnieuw aanmelden een bedrag van €15,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

TARIEVEN.

Het tarief voor een overblijfbeurt is € 2,00.
Er zijn kaarten voor 4, 10 en 25 overblijfbeurten. De kosten zijn resp: € 8,00 , € 20,00   en € 50,00.

Het tarief wordt jaarlijks door de overblijfcommissie bepaald middels de begroting.
Restitutie van niet gebruikte strippen is mogelijk t/m de laatste overblijf dag van het betreffende schooljaar bij het overleggen van een geldige overblijfkaart,in de volgende gevallen:

♦ Indien er na de zomervakantie geen gebruik meer wordt gemaakt van de overblijfgelegenheid.
♦ Bij het verlaten van de school.

Indien een kind niet tijdig is afgemeld, wordt er alsnog een overblijfbeurt in rekening gebracht. Ook bij ziekte moet u uw kind apart naast de schoolmelding bij de overblijf afmelden en aanmelden als uw kind weer gebruik gaat maken van de overblijfgelegenheid.

Bij vragen over betalingen of andere vragen van financiële aard betreffende de overblijf kunt u mailen of bellen met bovenstaande commissieleden.
Voor overige vragen kunt u ook mailen naar bovenstaand mailadres.

Download hier de brief voor de halfjaarkaart.