Onze school


schoolgids

Elke school heeft een schoolgids. In deze gids kunt u informatie vinden over de school als organisatie en over het onderwijs op de school. Ook OBS De Singel heeft zo’n schoolgids. Onze schoolgids bestaat uit twee delen.

Een deel, het algemene deel, ontvangen de ouders/verzorgers als de leerling voor het eerst op school komt. Het andere deel wordt in de vorm van een jaarkalender verstrekt. Veel informatie uit dit deel vindt u terug op deze homepage

jaarkalender