ouders


Medezeggenschap

OBS De Singel is onderdeel van OBS Holy, samen met OBS Klimop en het kindcentrum het Breinpaleis. De MR is een OBS Holy MR.

Het is gebruikelijk, dat de ouders twee maal per jaar worden uitgenodigd voor een rapportbespreking.
Naast deze avonden organiseert de school ook elk cursusjaar een algemene voorlichtingsavond. Deze avond wordt aan het begin van het schooljaar gehouden. Er wordt door de groepsleerkrachten dan ingegaan op de leerstof en de activiteiten van het lopende schooljaar.
Er wordt op deze avond niet gesproken over individuele leerlingen ! De datum van deze avond is vermeld in de jaarkalender.

Voor de ouders van onze leerlingen in groep 8 is er elk schooljaar een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs en de Schoolkeuze-advisering.
Overigens kunt u ook op deze site informatie over de schoolkeuze en de advisering vinden.
De data voor de adviesgesprekken met betrekking tot de keuze voor het voortgezet onderwijs vindt u in de jaarkalender.

MR-reglement