ouders


Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor de leerlingen uit ALLE groepen is voor dit schooljaar vastgesteld op 48 euro per kind. Alle ouders ontvingen hierover een informatiebrief van de ouderraad.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor tal van zaken o.m. viering Sinterklaas en Kerst, ouderavond, sportaktiviteiten/-toernooien, audio-visuele middelen, aanschaf boeken, aanschaf apparatuur/materiaal etc.etc. In dit bedrag zit ook een bepaald gedeelte waarvan de reizen/excursies voor alle groepen worden betaald. Zonder uw bijdrage zijn genoemde zaken niet te realiseren.

Aan het begin van het cursusjaar krijgt u een brief m.b.t. deze ouderbijdrage.

Wij vragen u vriendelijk de betaling zo spoedig mogelijk te doen. Dit heeft voor allen grote voordelen n.l.:
– de betaling kan niet worden vergeten;
– de administratie wordt vereenvoudigd;
– er is direct geld beschikbaar;
– er kan tijdig een activiteitenplanning worden gemaakt.

Rekening ING   nr. NL14 INGB 0000 0674 74
t.n.v.   o.b.s. De Singel   Vlaardingen.
Vermeld bij betaling a.u.b. altijd uw naam en de naam van het kind !