Onze school


ons bestuur


Het Bestuur.
Het bestuur van de school is ’Wijzer in Opvang en Onderwijs’. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op onze school. Vanaf januari 2015 is deze stichting actief om garant te staan voor een goede opvang en goed onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wijzer in Opvang en Onderwijs
Burgemeester van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen
Tel. 010-5910581

(mailadres)info@wijzer.nu
(website)www.wijzer.nu

o.b.s. de Singel is één van de scholen van Wijzer.

Wijzer wordt geleid door een College van Bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor alles wat zich binnen de stichting afspeelt.
De Raad van Toezicht, bestaande uit vier leden, toetst op afstand het beleid van het College van Bestuur.

Een school wordt gemaakt door de mensen die er werken. De openbare basisscholen in Vlaardingen
hebben elk hun eigen sfeer en karakter. Voor eventuele vragen aan het bestuur, kunt u zich wenden
tot het hiervoor genoemde adres. Ook bij de schooldirectie kunt u altijd nadere informatie verkrijgen.