Onze school


onze missie en visie

Onze Visie

Om ons heen zien we een wereld met veel verschillen. Verschillend zijn betekent echter niet, dat we niet gelijkwaardig zijn. Kinderen die ontdekken op welke manier zij het verschil kunnen maken, staan sterker in hun schoenen. In deze dynamische wereld vinden wij geborgenheid, uitdaging en plezier belangrijk. Kennis van elkaars geloof en cultuur is essentieel voor het accepteren van verschillen. Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden is de kern van ons lesgeven. Hiervoor gebruiken we uitdagende leermiddelen en differentiëren we op niveau. We zorgen voor diversiteit in leervormen. Flexibiliteit in de algemene zin van het woord is voor ons een voorwaarde; we stemmen ons onderwijs af op de klas, de leerling en de omstandigheden. Dit alles doen we vanuit veiligheid en vertrouwen, waarbij groepsvorming onze prioriteit heeft.

Onze Missie

Onze doelen

Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden, met de aangeboden kennis en basisvaardigheden als

uitgangspunt. Meestal in de klas en soms buiten de klas.
Leerlingen leren op een goede wijze met elkaar omgaan en samenwerken.
Optimale persoonlijke ontwikkeling.
Zelfredzaamheid wordt bevorderd. Kernbegrippen hierbij zijn doorzettingsvermogen, onderzoekende houding en een positieve werkhouding.
We stimuleren de creatieve en culturele ontwikkeling, zowel in denken en doen.

Onze unieke kracht

Ons team zet zich volledig in om:
het gevoel van geborgenheid te geven, vanuit respect voor elkaar
uiting te geven aan het feit dat mensen verschillend zijn, alle kinderen uniek en iedereen gelijkwaardig. Wij doen dit in samenwerking met de ouders en betrokkenen.

Schoolidentiteitsdocument OBS de Singel