Op OBS De Singel zijn twee logopedisten werkzaam. Zij zijn verbonden aan Logopediepraktijk Peter Helderop.

Myrthe de Koster is werkzaam op maandag. Zij is bereikbaar via m.dekoster@lpph.nl

Florence Besseling is werkzaam op dinsdag en op woensdagochtend. Zij is bereikbaar via f.besseling@lpph.nl

Beide logopedisten zijn op hun werkdagen telefonisch bereikbaar op 06-24733638.

De logopedisten behandelen kinderen en volwassenen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, afwijkende mondgewoonten, lees- en schrijfproblematiek, stemproblematiek en stotteren.

Om u een idee te geven staan hieronder wat voorbeelden achter de problematiek:

  • Taal: bijvoorbeeld een kleine woordenschat en verkeerde zinsopbouw;
  • Articulatie:  bijvoorbeeld  slissen, bepaalde klanken niet kunnen uitspreken, onduidelijk spreken, stotteren;
  • Mondgedrag: bijvoorbeeld slappe mondmotoriek, open mondgedrag en verkeerd slikken; het afleren van duim- en vingerzuigen;
  • Stem: bijvoorbeeld  heesheid of schorheid;
  • Moeilijkheden met de leesvoorwaarden en auditieve vaardigheden: zoals letters leren, rijmen en auditieve synthese en analyse, maar ook luisterfouten bij spelling en leesmoeilijkheden.

Wanneer uw kind moeilijkheden heeft op één of meer van bovenstaande aspecten en u wilt uw kind aanmelden voor logopedie neem dan contact met één van ons op.

Dit kan door een e-mail te sturen naar Myrthe (m.dekoster@LPPH.nl) of Florence (F.Besseling@LPPH.nl).

Voor meer informatie kun u ook kijken op onze website: www.lpph.nl .