Kindcentrum


kindcentrum

OBS De Singel is een Openbare School. Dit wil zeggen, dat leerlingen van alle gezindten en overtuigingen bij ons op school welkom zijn. Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

We vinden het van groot belang dat onze leerlingen en ouders respect hebben voor waarden en normen van andere leerlingen en ouders. Wij zijn daarom alert op discriminatie en pesten. We werken vooral aan het voorkomen ervan.

Als het toch gebeurt, grijpen we meteen in! We leren onze leerlingen, dat we allemaal gelijkwaardig zijn, maar ook dat we allemaal verschillend zijn. Ieder heeft een eigen talent. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun talent ontdekken bij ons op school. OBS De Singel wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Hierbij zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit en kritisch denken belangrijke vaardigheden.

Onze school is steeds in ontwikkeling, past moderne onderwijskundige idee├źn toe en heeft grote zorg voor alle kinderen. Wij zien ouders als een belangrijke partner in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind(eren).

Wij hechten dan ook veel waarde aan een goed contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Ouders en verzorgers kunnen te allen tijde contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak. Tevens zetten veel ouders zich in bij de diverse activiteiten op school. Lees meer over onze schoolidentiteit in ons school-identiteitsdocument.

U kunt meer informatie over openbaar onderwijs vinden op de site van:

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs