Kindcentrum


bso


Integraal Kindcentrum Kruidenpad.

In nauwe samenwerking met C.B.S. Het Anker maakt onze school deel uit van het Kindcentrum Kruidenpad. Ons Kindcentrum bestaat uit Peuterspeelzaal Het Klavertje, B.S.O. ’Kruidenpad’, C.B.S. Het Anker en O.B.S. De Singel.

Buitenschoolse Opvang (B.S.O.)
Er is aan onze school een Buitenschoolse Opvang verbonden. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich telefonisch aanmelden bij de Stichting Un1ek Vlaardingen

Meer informatie kunt u vinden op de site van www.un1ek.nl

Met onze B.S.O.bieden wij een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Als gevolg van de samenwerking met Un1ek beschikt onze school nu over een brede mogelijkheid tot opvang van uw kind. Ook peuterspeelzaal ’Het Klavertje’ is in het complex ’Kruidenpad’ gevestigd. Daarnaast organiseert De Singel op professionele wijze de Tussenschoolse Opvang. (T.S.O.)